BBR 23 Brandskydd i Boverkets byggregler

I den reviderade handboken BBR 23 – Brandskydd i Boverkets byggregler får du ta del av Boverkets senaste ändringar tillsammans med förklarande texter och Brandskyddsföreningens rekommendationer.

Beskrivning

Nyheter i denna utgåva är:

  • Krav vid ändring av byggnad – Boverket har förtydligat föreskrifterna och de allmänna råden
  • Barnomsorg som bedrivs under kvälls- och nattetid (”nattis”) har skrivits in i verksamhetsklass 5A
  • EKS 10 – uppdaterade regler för dimensionering av bärande konstruktioner
  • Tillfälliga anläggningsboenden beskrivs i avsnittet Särskilda objekt

Handboken vänder sig till dig inom räddningstjänst, kommun, byggherrar, brandskyddsansvariga eller arbetar med brandskyddsfrågor. Boken förklarar de byggregler som är relevanta inom brandskyddsområdet. Den kan användas som stöd vid utformningen av byggnaders brandskydd och som verktyg vid utbildning.

Innehåll

Bygglagstiftningen
Byggprocessen
Allmänt om byggreglerna
Allmänt om brand och brandskydd
Avsnitt 1 och 2 – gemensamma regler
Avsnitt 3 – Tillgänglighet
Avsnitt 5 – Brandskydd
   5.2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
   5.3 Möjlighet till utrymning vid brand
   5.4 Skydd mot uppkomst av brand
   5.5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
   5.6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
   5.7 Möjlighet till räddningsinsatser
   5.8 Krav på brandskydd vid ändring av byggnader
Bärverk
Särskilda objekt
Förändringar i BBR 19-23

Mer information om produkten