Webbinarium Gassläck

Under våren 2021 erbjuder Brandskyddsföreningen fyra webbinarier inom området larm- och släcksystem, alla med fördjupningar inom olika teman. Den 3 maj anordnar vi Webbinarium Gassläck.

Lyssna till föreläsningar och diskussioner om olika perspektiv på gassläcksystem. Vi vill med dagen belysa problematiken med bland annat tryckavlastning och kvarhållandetid och även öka kunskapen om hur reglerna tillämpas och efterlevs. Finns det några brister som återkommer och vad kan man göra åt det?

Innehåll

Telia i en allt mer digitaliserad värd

Hur tänker en beställare inför en upphandling av Gassläcksystem? Vilka utmaningar har man som beställare och aktör att säkerställa att samhällsviktiga infrastruktur fungerar?

Föreläsare: Emil Börjesson, Brandingenjör, Telia 

Tryckavlastning & Kvarhållandetid

Vad säger reglerna om kravet på tryckavlastning och kvarhållandetid?Behövs det alltid tryckavlastning och vilka utmaningar finns med att säkerställa kvarhållandetiden?

Föreläsare: Mikael Hansson, Teknisk Sakkunnig Gassläcksystem, Sandbäckens

Tillförlitligheten på gassläcksystemen

Kan vi lita på att gassläcksystemen fungerar som avsett eller finns det dolda brister som först upptäcks vid en besiktning? Finns det några återkommande brister i en gassläckanläggning och vilka svårigheter stöter man på vid en besiktning?

Föreläsare: Daniel Sällström, Besiktningsman, SF Brandskyddskontroll AB

Nyheter och nya utgåvor av regler och normer inom gassläckområdet

Tomas berättar om nyheter i det reviderade regelverken SBF 500:4 gassläcksystem. Vilka förbättringar har genomförts i andra dokument inom området som intressenter kan ha nytta av? Finns det några hållbarhetskrav som man bör vara medveten om när det gäller gassläcksystem?

Föreläsare: Tomas Åberg, Expert släcksystem, Brandskyddsföreningen

Datum och tid

3 maj kl 09:00-12:00
Distans

För vem?

Webbinarierna riktar sig till företag och personer som verkar inom branschen och berörs av aktuella utmaningar inom området larm- och släcksystem. Du som deltagare kan välja om du vill delta på ett eller flera av webbinarierna. Se alla webbinarier här nedan.

Hämtar tillfällen