Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg

Hur kan du få ledningen och övriga i din organisation engagerade i brandskyddsfrågor? Vilken roll har försäkringsbolagen i brandskyddsarbetet? Hur ska brandfarliga varor hanteras? Detta är några frågeställningar som vi tar upp den 23–24 november på tematräffen.

Utöver inspirerande föreläsningar och praktikfall får du utbyta erfarenheter med andra inom branschen samt möjlighet att testa verktyg för övningar.

Programpunkter

 • Så skapar du engagemang för säkerhetsfrågorna
 • Brand i container — före, under och efter
 • Rivning, sanering och återställande efter brand
 • Försäkringsfrågor och skadereglering efter brand
 • Oanade konsekvenser av en fordonsbrand
 • Myter och sanningar
 • Öva rutiner på plats
 • Brandsäkert vårdboende
 • Passivt brandskydd i vårdmiljö
 • Antagonistiska hot
 • Solcellsinstallationer och brandsäkerhet
 • Detta har hänt

Tid och plats

23–24 november 2017, Stockholm och Ålands hav:

Den 23 november klockan 12.00–16.00 på Viking Line M/S Gabriella, båtbyte till M/S Viking Cinderella med fortsatt program från klockan 17.00 på Ålands hav. Hela sällskapet äter julbord klockan 20.30.

Den 24 november klockan 09.00–14.55 på M/S Viking Cinderella. Ankomst Stockholm klockan 15.15.

Pris

5 400 SEK exkl moms/deltagare. Sista anmälningsdag är den 23 oktober 2017. I priset ingår fika, luncher, middag, singelhytt samt frukost.

Medlemsrabatter

Medlemmar i 7-SÄK eller nätverket BRANDSKYDDSLEDARNA erhåller 500 SEK i rabatt.

Hämtar tillfällen