Skolan brinner

Den 14–15 november äger årets upplaga av konferensen Skolan brinner rum i Sollentuna. Lyssna till intressanta föredrag, träffa andra som arbetar med samma frågor, få inspiration och möjlighet att nätverka. Allt inom ramen för temat ”Våga se, våga höra, våga agera”.

Det är viktigt att utveckla det brottsförebyggande arbetet, att skapa en trygg miljö i skolan och att uppmärksamma och skapa större förståelse för problematiken som leder till anlagda bränder i skolor. Det gör vi bland annat genom att visa på goda exempel och inspirera till fler förebyggande aktiviteter på det lokala planet.

Ur programmet:

 • Anlagd brand i skolor på 2000-talet, ökar eller minskar det?
  Margaret McNamee, professor, Lunds tekniska högskola
 • Sjöviksskolan – en nybyggd skola. Så tänkte man vid projekteringen och för den dagliga verksamheten
  Peter Moll, Brandsäkerhetsstrateg, Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB
 • Trygga skolor i Norrtälje
  Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg, Norrtälje kommun
  Marika Johansson, kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Skolbränder i Halmstad
  Kerstin Lorick, fastighetschef, fastighetskontoret, Halmstad kommun
  Gert Heinsvig, avdelningschef förebyggande, räddningstjänsten Halmstad
  Nikola Trubarac, rektor, barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun
 • ”Upp i rök” – ett dialogmaterial för högstadieelever. Nu med spelapp!
  Magnus Rudberg, kombibrandman, Medelpads Räddningstjänstförbund och verksamhetsledare, Brandskyddsföreningen Västernorrland
  Charlotte Cederlund, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Skåne samt författare
 • Övervakningskamera eller pingisrack?
  Henrik Eriksson, Skolchef, 7–9 och gymnasiet, Nyköpings Kommun
 • Tydliga mål och höga förväntningar – en förutsättning för lyckad skolverksamhet och integration
  Hamid Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun
 • Gruppdiskussion
 • Öppen scen
  Deltagare på konferensen delar med sig av erfarenheter och goda exempel som bidrar till att förebygga anlagda bränder.

Mer information om talarna och programpunkterna finns i programmet som kan laddas ner i högerspalten.

Tid och plats 

14–15 november 2019 på Scandic Star Sollentuna.

Pris och anmälan

4 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar middag den 14 november, luncher och kaffe. Anmälan är bindande men kan avbokas utan kostnad fram till den 14 oktober. Om avbokning sker efter den 14 oktober debiterar vi hela avgiften. Fakturering sker cirka 30 dagar innan konferensen.

Sista anmälningsdag är den 28 oktober 2019.

Boka ditt eget boende

Logi ingår inte i deltagaravgiften och bokas av deltagaren själv. Vi har förbokat ett antal rum på Scandic Star Hotell Sollentuna. Ange bokningskod 470 091 00.

Pris enkelrum: 1 690 kr inklusive moms
Pris dubbelrum: 1 890 kr inklusive moms

Mejla din hotellbokning till meeting.starsollentuna@scandichotels.com, och uppge bokningskod, namn, datum för boende och betalsätt. Vid fakturering behövs även adress, organisationsnummer och eventuell referens.

Om hotellet:
Scandic Star Hotell Sollentuna, Aniaraplatsen 8, 191 21 Sollentuna, Stockholm. Telefon: 08-517 264 00,
e-post: starsollentuna@scandichotels.com

Välkommen!

Hämtar tillfällen