Skadeplats

Välkommen till Skadeplats 2019!

Tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar arrangerar Brandskyddsföreningen konferensen Skadeplats!

Årets konferens fortsätter på den resa vi påbörjade förra året med fokus på erfarenhetsåterföring från inträffade händelser. Nytt för i år är bland annat en utökad satsning på tematräffar (de som tidigare kallades nätverksträffar), vilka nu kommer att genomföras i två block. Du som deltagare kan välja att antingen delta på samma tema i båda blocken, eller byta tema. Därtill har vi ett flertal andra nyheter och överraskningar som kommer märkas både på och utanför scenen.

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etc.

Ur programmet:

  • Explosiva hot i samhället. SWEDEC är Sveriges kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning. På Skadeplats bidrar de till att öka vår kompetens om hur vi bör hantera situationer med skarpa sprängmedel. Förevisningen leds av SWEDEC (Swedish EOD and Demining Centre).
  • Fransk taktik vid mark- och skogsbrandsbekämpning. I Frankrike har man genom lång erfarenhet utvecklat specifika metoder och specialutbildade team för att hantera skogsbränder. Vi får nu ta del av Frankrikes taktik, resurshantering och organisation. Oscar Nyström, Adjutant inom franska räddningstjänsten, och Tony Johansson, Södertörns Brandförsvarsförbund.
  • Skarpt läge – att lära av varandra. Under denna programpunkt sätter vi två räddningstjänst-team på prov genom ett teoretiskt skarpt läge i case-format. Medverkar gör räddningstjänstpersonal från Mälardalens brand- och räddningsförbund och Halmstads räddningstjänst, samt Håkan Wingfors, FOI, och representant från Räddningstjänsten Storgöteborg.

Deltagaravgift

Ordinarie deltagaravgift är 4.500 kr exkl. moms och inkluderar konferensdeltagande samtliga dagar, tillgång till dokumentation, nätverksträffar, luncher och fika under hela konferensen, samt två middagar och ett kvällsmingel. I deltagaravgiften ingår alkoholfri måltidsdryck, för deltagare som önskar annan dryck finns möjlighet att inhandla öl eller vin på plats.

Transport till och från övningsfältet

I år erbjuder vi busstransport t/r mellan Uppsala city och övningsfältet den 26 september. Busstransporten ingår i deltagaravgiften. Föranmälan krävs, och görs i samband med att du anmäler dig till konferensen, som ett av tillvalen.

Hotell

Logi ingår ej i deltagaravgiften men vi har reserverat ett antal hotellrum på flera hotell i Uppsala som du själv kan boka.

Lista på reserverade hotell

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, vid sjukdom krävs läkarintyg för full återbetalning. Överlåtelse av bokad plats till annan inom samma organisation kan ske utan kostnad.

Sista anmälningsdag är den 5 september 2019.

Konferensavgift betalas mot separat faktura från Brandskyddsföreningen som översändes ca 30 dagar innan konferensen. Eventuell avbokning av konferensdeltagande ska ske skriftligen till Sylvia Zacharias (sylvia.zacharias@brandskyddsforeningen.se) på Brandskyddsföreningen så snart som möjligt.

Filmning

Vi vill informera om att filmning av delar av konferensen kan komma att ske, främst på övningsfältet. Syftet med detta är att dokumentera förevisningar och seminarier som vi efter konferensen kan dela med konferensens deltagare. Filmning kommer i största möjliga mån att utföras på sådant sätt att konferensens deltagare inte kommer med på filmerna, men vi kan tyvärr inte garantera detta. Om du inte vill riskera att komma med på film, stäm av med filmarna på de programpunkter du deltar på var du kan sitta eller stå.

Hämtar tillfällen