Skadeplats 2018

Välkommen till Skadeplats 2018 i Helsingborg den 25–27 september!

Med anledning av sommarens händelser har programmet uppdaterats med några nya programpunkter, bland annat:

Kampen mot skogsbränderna
Sommaren 2018 kommer med största sannolikhet gå till historien som en av de största händelserna inom svensk räddningstjänst. Hör Johan Szymanski och Peter Bäcke, Mora brandkår, berätta om deras upplevelser och reflektioner.

Skogsbrand på ett skjutfält
Med odetonerad ammunition i marken och ett skyddsavstånd på 1000 meter var skogsbranden i Trängslet en utmaning på många sätt. Annie Johansson, Kyllesjö Skog beskriver brandförloppet och delar med sig av de viktigaste lärdomarna.

Hur kan flygbranschen bidra?
Jan-Olov Bergling, Svenska FlygBranschen, delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta råd för effektivare lokal samverkan mellan räddningstjänsten och flygbranschen, med fokus på helikoptersektionen. 


Om konferensen

Konferensen är den naturliga mötesplatsen för dig som arbetar operativt inom räddningstjänsten och har som syfte att inspirera till ett effektivare arbete före, under och efter en olycka.

Temat för 2018 är erfarenhetsåterföring vilket innebär att du som deltar ges möjlighet att dra lärdomar från inträffade händelser av olika karaktär och storlek. Under konferensen erbjuds fler nätverksträffar än tidigare år samt en intensiv dag på övningsfältet där olika seminarier, förevisningar och prova-på-möjligheter rullar parallellt under hela dagen. Detta ger en större möjlighet för dig att skräddarsy ditt deltagande utifrån intresse och behov.

Tid och plats

Tid: 25–27 september 2018

Plats: Helsingborgs Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14 i Helsingborg, den 25–26 september och Räddningstjänsten Skåne Nordvästs övningsfält, Sabelgatan 8 i Helsingborg, den 27 september.

Registrering

Registreringsdisken är öppen kl. 16.00–19.00 den 25 september. Den 26 september kan nytillkomna deltagare registrera sig kl. 08.00–09.30.

Konferensavgift

Konferensavgiften på 4.050 kr exkl. moms inkluderar konferensdeltagande samtliga dagar, tillgång till dokumentation, nätverksträffar, luncher och fika under hela konferensen samt två middagar och ett kvällsmingel. I deltagaravgiften ingår alkoholfri måltidsdryck, för deltagare som önskar annan dryck finns möjlighet att inhandla öl eller vin på plats.

Sista anmälningsdag är den 10 september 2018.

Betalning

Konferensavgift betalas mot separat faktura från Brandskyddsföreningen som översändes ca 30 dagar innan konferensen. Eventuell avbokning av konferensdeltagande ska ske skriftligen till Annica Lindblom på Brandskyddsföreningen och kan ske kostnadsfritt till och med den 24 augusti 2018.

Vid avbokning efter den 24 augusti 2018 debiteras full konferensavgift. Vid sjukdom krävs läkarintyg. Överlåtelse av bokad plats till annan inom samma organisation kan ske utan kostnad. 

Hotell

Logi ingår ej i deltagaravgiften men vi har reserverat ett antal hotellrum på flera hotell i Helsingborg som du själv kan boka. Vänligen observera att reservationerna på hotellen löper ut på olika datum.

Lista över hotell, priser och villkor hittar du här.

Godkännande av hantering av personuppgifter vid anmälan till konferensen Skadeplats genom Brandskyddsföreningen
Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 kommer du innan konferensen att motta ett mail från Brandskyddsföreningen gällande hantering av dina personuppgifter. Vi uppskattar om du kontrollerar samt besvarar det mailet. 

Hämtar tillfällen