Skadeplats Utställare

Är ditt företag intresserade av att ställa ut på Skadeplats den 22–23 september 2021?

Skadeplats är en årlig konferens som anordnas av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Skadeplats riktar sig till operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etcetera.

Nytt för i år är bland annat en utökad satsning på övningsfältet där vi kommer att hålla till under båda dagarna. Vår ambition är att utställningen ska kännas som en naturlig del i programmet där deltagarna genom utställningen får chansen att prova utställarnas material/tjänster i så stor utsträckning som möjligt.

Ta chansen att bjuda in era kunder 21 september

Dagen innan vi officiellt startar konferensen får samtliga utställare möjlighet att bjuda med personer till övningsfält Viktoria för att visa sin utrustning/tjänster under praktiska former. Ambitionen är att utställarna på detta sätt kan skapa nya kontakter och nätverk samt få mer tid att visa upp sin utrustning eller sina tjänster. Denna möjlighet ges i mån av plats, utställarna uppmanas att själva ta kontakt med Fredrik Sedvall 070-8563051 för mer information. Beroende på vad utställarna vill göra på fältet denna dag kan en kostnad tillkomma för eventuella övningsobjekt eller material.

Tid och plats

22-23 september 2021

Viktoria Hotell & Konferens (övningsfältet), Almungevägen 33 i Uppsala

Möjlighet för parkering för utställarna finns på ICA’s parkering precis utanför övningsområdet. Parkeringen vid hotellet är främst till för de som bokat boende. Övrig parkering på området är endast till för Uppsala Brandförsvars personal.

Utställaravgift

Utställaravgiften är 9490 kr exkl. moms för samtliga dagar, transport till och från fältet för er som utställardeltagare (ej transport av utställningsprodukter), lunch och fika båda dagarna samt kvällsmingel och middag den 22 september. I utställaravgiften ingår att 1 person från företaget deltar på plats. Deltagande på seminarier ingår inte.

Extra utställarrepresentant kostar 990 kr exkl. moms för samtliga dagar, transport till och från fältet för er som utställardeltagare (ej transport av utställningsprodukter), lunch och fika båda dagarna samt kvällsmingel och middag den 22 september.

Anmälningsvillkor

Anmälan till Skadeplats utställning 2021 är inte bindande. Du kan avboka din utställningsmonter upp till 60 dagar innan konferensen startar. Vid avbokning, vänligen maila: emmy.ortlund@brandskyddsforeningen.se.

Konferensavgift betalas mot separat faktura från Brandskyddsföreningen som översändes ca 30 dagar innan konferensen.

Praktiska delar

  • Samtliga utställare förväntas ta med eget tält. Du som utställare om ni tar med ett tält större än 3*4 meter behöver du meddela oss det. Vänligen maila till emmy.ortlund@brandskyddsforeningen.se.

  • De platser som finns inomhus eller under tak kommer att vara vigda för utställare med utrustning för VR/AR eller annan teknik vi bedömer likvärdig.

  • Ta med egen kabelvinda för utomhusbruk. Ström finns men accespunkterna kan vara utspridda.

  • Önskar du att förvara utrustning under natten sker detta på egen risk, fältet har en grind som kommer att vara stängd nattetid men förvaringen sker utomhus om inget annat överenskommits i förväg.

Filmning

Vi vill informera om att filmning av delar av konferensen kan komma att ske. Syftet med detta är att dokumentera förevisningar och seminarier som vi efter konferensen kan dela med konferensens deltagare. Filmning kommer i största möjliga mån att utföras på sådant sätt att konferensens deltagare inte kommer med på filmerna, men vi kan tyvärr inte garantera detta. Om du inte vill riskera att komma med på film, stäm av med filmarna på de programpunkter du deltar på var du kan sitta eller stå.

Hämtar tillfällen