Skadeplats

Årets Skadeplatskonferens går av stapeln i Helsingborg den 26–28 september. Temat är hållbart skadeplatsarbete.

Med ett hållbart skadeplatsarbete menar vi hur räddningstjänsten kan förberedas, skyddas och utvecklas för framtidens utmaningar. Begreppet innefattar en vilja att personal inom räddningstjänsten på ett smart sätt ska kunna hjälpa till att minska konsekvenserna av nya bränder och olyckor som kan uppkomma i framtiden.

Målet med konferensen är att vi tillsammans under tre dagar ska försöka skapa en stabil grund för hållbart skadeplatsarbete för framtiden. Innehållet i alla föreläsningar, förevisningar och nätverksträffar fokuserar på konkreta lösningar för att kunna nå det ambitiösa målet med konferensen.

Vi har glädjen att kunna erbjuda hela 18 föreläsningar, 10 förevisningar och 3 nätverksträffar. Oavsett om det är första gången du deltar eller om du är en återkommande deltagare garanterar vi att du kommer att uppleva konferensdagarna som välinvesterade.

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att dela 26–28 september med oss, i lösningarnas och hållbarhetens tecken.

Vid anmälan före den 19 juni lämnas 500 kronor i rabatt.

Välkommen till Skadeplats 2017!

Hämtar tillfällen