Seminarium Kulturarv och brandskydd

Hur kan vi säkra oersättliga värden i kulturhistoriska byggnader genom byggnadstekniskt brandskydd?

Vid ombyggnationer utsätts kulturhistoriska byggnader för stora brandrisker – vad ska vi tänka på för att undvika brandskador?

Seminariet belyser vikten av inventeringsarbete och planering av restvärderäddning samt hur man tar hänsyn till både brandsäkerhet och kulturhistoriskt värde. Vi djupdyker också i olika brandsituationer där vi får del av erfarenheterna från olika perspektiv. Målet är att vi tillsammans ska höja brandskyddet för kulturarvet.

Tid och plats

3 oktober 2017, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

Pris

3 900 kronor exklusive moms. Om du anmäler dig innan den 31 juli får du 700 kronor i boka tidigt-rabatt.

Arrangörer: Brandskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen Restvärderäddning i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Statens Fastighetsverk.

Hämtar tillfällen