Grundläggande brandskydd kontor - Webbutbildning

Grundläggande brandskydd kontor är en webbutbildning som vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhet. Den finns även tillgänglig på engelska.

Utbildningen går igenom det som alla medarbetare behöver känna till om brandsäkerhet. Deltagarna får bland annat kunskap om hur en brand uppstår, om olika typer av brandskyddsinstallationer, vad en brandrisk är samt hur de agerar säkert vid brand. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Brandskyddsföreningens expertis.

Du får lära dig

  • om byggnadens brandskydd
  • vilket ansvar du och andra har för brandskyddet
  • att känna igen och förebygga brandrisker
  • om bränders snabba förlopp och dess konsekvenser
  • att kunna agera säkert vid olika brandscenarier
  • vad du behöver känna till inför en utrymning

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov som validerar att deltagarna tagit till sig utbildningen. Efter avklarat kunskapsprov får man ett digitalt diplom som går att skriva ut.

Det går att starta utbildningen, pausa och sedan återgå till där du var för att fullfölja utbildningen vid ett annat tillfälle. Utbildningen kräver uppkoppling, men kan genomföras var som helst och på vilken enhet som helst, vilket gör att den passar verksamheter med olika typer av anställda – nattpersonal, tim- och visstidsanställda, konsulter med mera.

Längd

Cirka 30 minuter.

Pris

235 kr/licens (en licens per deltagare).

Villkor

Respektive användare kan närsomhelst under avtalets första 11 månader logga in på sitt användarkonto och ta del av sin webbutbildning. Efter den första inloggningen i systemet är webbutbildningen tillgänglig för den enskilde användaren i 30 dagar. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt. Användarlicenser som ingår i utbildningen är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd. Läs mer >

Vid köp av fler än 50 licenser

Om du vill köpa fler är 50 licenser, kontakta oss via e-post för offert och mer information: harald.sammer@brandskyddsforeningen.se

Brandsäkerhetsutbildning som tjänst

Om du som ansvarig även vill få tillgång till statistik från genomförda utbildningar och på så vis enkelt följa upp vilka som har gått utbildningen och när, erbjuder vi webbutbildning som tjänst. Vänligen kontakta oss för mer information: harald.sammer@brandskyddsforeningen.se

Mer information om produkten