Brandsäkerhet för bostadsrättsföreningar - Webbutbildning

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Vi har därför tagit fram en webbutbildning där vi samlat de frågor som vi får.

Det gäller allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler.

Vi har fångat allt man behöver veta i en bostadsrättsförening vad gäller brandskydd – som lagstiftningen på området och de vanligast förekommande brandriskerna. Utbildningen går också igenom det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör ha koll på.

Innehåll

  • Vad har styrelsen för ansvar?
  • Föreningens brandskyddsarbete
  • Ansvar och organisation
  • Riskhantering
  • Regler och beslut
  • Brandskyddsdokumentation
  • Kontrollsystem

Ett abonnemang gäller för alla i styrelsen. Utbildningen kan genomföras individuellt när som helst under abonnemangsperioden. Du behöver bara ha tillgång till en dator.

Längd

Cirka 30 minuter.

Pris

1 250 SEK för hela styrelsen. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt.

Efter beställning får du ett mejl med inloggningsuppgifter till Brandskyddssbanken där du kan ta del av webbutbildningen.

Observera att vi inte tillåter vidareförsäljning av våra webbutbildningar. 

Mer information om produkten