LBK-pärm uppdatering

Abonnemang med uppdateringar och kompletterande material.

LBK:s rekommendationer ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. De är vägledande vid brandsyn, besiktning, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas djurskyddsgranskning samt utgör en branschpraxis i lantbruket.

LBK-pärmen bygger på ett abonnemang och lösbladssystem som möjliggör att materialet kan hållas aktuellt.

Mer information om produkten