Farligt gods webb

Farligt gods webb ger dig information och kunskap om över 900 farliga ämnen.

Ämnena finns beskrivna med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfara, hälsofara, brandfara samt nödvändig märkning.

Unik sökfunktion

Sök på klasser, egenskaper, viktiga data och fritext. 
Stort antal sökkriterier.

Anpassning

Anpassa förstasida och sökresultat efter dina behov. Välj eget lösenord.

Beställning

Om du har frågor om Farligt gods webb, kontakta kundsupport på telefon 08-588 474 00.

Pris

Priset på Farligt gods webb varierar beroende på hur många användare varje abonnent har. Se prismatris.

Mer information om produkten