Kunskapsbanken

I kunskapsbanken samlar vi fakta som utgör ett stöd för dig som jobbar med brandskydd i företag och organisationer. Materialet är fördelat på ett antal sidor, dels för olika branscher och dels för ett antal temaområden.

Branscher

Under rubriken branscher hittar du tidningsartiklar, filmklipp, rapporter med mera som handlar om bränder och brandskydd inom en specifik bransch.

Följande branscher är tillgängliga i kunskapsbanken:

 • Fordon och infrastruktur                                   
 • Handel
 • Hotell och pensionat
 • Industri - Energi
 • Industri - Kem
 • Industri - Metall och maskin
 • Industri - Trä
 • Industri - Övrigt
 • Kommun och skolor
 • Kulturhistoriska byggnader
 • Publika lokaler - övrigt
 • Restauranger och danslokaler
 • Vård och omsorg

Temaområden

Under rubriken temaområden hittar du tidningsartiklar, filmklipp, rapporter med mera, inom respektive temaområde.
Nu finns också en lagguide som ger dig en överblick över lagar och föreskrifter som berör brandskydd.

Följande temaområden är tillgängliga i kunskapsbanken:

 • Ansvar, juridik och ledningssystem
 • Aktiva skyddssytem
 • Beredskaps- och insatsplanering
 • Byggnation och passivt brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Brandförlopp
 • Brandkunskap
 • Budskapsklipp
 • Mänskligt beteende vid brand
 • Ny teknik/Energisystem

Logga in i Kunskapsbanken >