/ Vårt arbete / Almedalen 2017

Almedalen 2017

Med anledning av den tragiska branden i Grenfell Tower bjöd Brandskyddsföreningen in till frukostmöte under Almedalsveckan.

Frågor om bostadsbyggande, hållbar utveckling och säkerhet har fått stort utrymme under årets Almedalsvecka. Samtidigt har den tragiska brand som drabbade London tidigare i sommar väckt frågor som påverkar just byggsektorn och närliggande verksamheter. Brandskyddsföreningen spelade i direkt anslutning till Londonbranden en viktig roll i att förklara och analysera vad som egentligen skett. I Almedalen tog vi frågan vidare för att finna svar på allmänheten och politikens frågor: Vad hände och varför? Kan det ske i Sverige och vad kan vi på lång och kort sikt göra för att förhindra att det händer igen?

Bred uppslutning för brandskydd
Gensvaret från de inbjuda var överväldigande. I Klintens brandstation samlades högt placerade representanter från näringsdepartementet, boverket, bygg- och materialbranschen, försäkringsbolagen, arkitekter, MSB, RISE, brandkonsulter och räddningstjänsten. Brandskyddsföreningen representerades av Ville Bexander och Anders Bergqvist som också ledde samtalet.

Rätt fråga viktigare än snabbt svar
Efter en kort resumé av den kunskap som finns om Grenfell Tower-branden delade deltagarna med sig av sina egna reflektioner från händelsen. Samtalet avhandlade sedan frågor om tester och kontrollsystem, nya material och vilken kunskap vi egentligen har om det svenska byggbeståndet. Snarare än att försöka finna snabba svar lades fokus på att ställa rätt frågor, i rätt tid och till rätt instans.

Arbetet framåt sker gemensamt
Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen kommenterar mötet såhär: "Vi samlade intresserade och engagerade deltagare som verkligen förstår allvaret i frågan och hur Grenfell Tower kommer ge konsekvenser också i Sverige. Det här blir ett bra och viktigt nätverk vars gemensamma arbete kommer stärka brandskyddet i Sverige på lång och kort sikt".

Stort intresse för brandfrågor

Brandskyddsföreningens första dag i Almedalen kom att präglas av engagerade samtal och spännande möten som lovar gott inför framtiden.

För att värma upp mingelmusklerna hade Brandskyddsföreningen bjudit in vänner och intressenter till ett informellt och välbesökt hemma-hos samkväm i Klintens brandstation. När de sista gästerna lämnat var det dags att gå vidare till nästa punkt på programmet.

Sveriges byggindustrier stod värd för kvällens mingel som samlade företrädare för alla de branscher som bidrar till att bygga Sverige. Med bakgrund i den tragiska höghusbranden i London var brandskydd vid bostadsbyggande ett återkommande samtalsämne.

– Det finns ett stort intresse för brandfrågor i branschen. Vägen framåt härifrån bygger på samarbete och kunskapsutbyte, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Fokus på framtidens brandsäkerhet och utveckling

När årets Almedalsveckan går av stapeln är Brandskyddsföreningen på plats. Vår generalsekreterare Anders Bergqvist, vd Lena Lind, enhetschef Brandsäkerhet Karin Lönn och ansvarig FoU, Kunskapscentrum Thomas Gell deltar i seminarier, nätverkar och samtalar med beslutsfattare och opinionsbildare.

Vår närvaro fokuseras kring Kunskapscentrum Brandsäkerhet, med fokus på framtidens brandsäkerhet och utveckling. Vår förhoppning är att bidra med agendasättande perspektiv i de frågor Brandskyddsföreningen driver och verkar inom.

Vill du också träffa oss? Hör av dig!

Anders Bergqvist, generalsekreterare, anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se, 08-588 474 10

Lena Lind, vd, lena.lind@brandskyddsforeningen.se, 08-588 474 54

Karin Lönn, chef för enheten för brandsäkerhet, karin.lonn@brandskyddsforeningen.se, 08-588 474 05

Thomas Gell, ansvarig FoU, Kunskapscentrum, thomas.gell@brandskyddsforeningen.se08-588 474 75

Ville Bexander, brandingenjör,
ville.bexander@brandskyddsforeningen.se,
08-588 474 13

Måns Nilsson, projektledare,
mans.nilsson@appelberg.com, 076-527 54 47