/ Vårens brandskyddsutbildningar

Vårens brandskyddsutbildningar

Här har vi samlat vårens alla utbildningar! Botanisera i vårt utbud. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Vi genomför utbildningar både i klassrum och på distans. Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare. Under respektive utbildningstillfälle kan du se vilket format som gäller.

Januari

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 19 januari
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 25 januari
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 26 januari
Längd: 3 dagar
Format: Distans/Klassrum 

Fördjupning i riskhantering brand
Ingen tillvaro är riskfri. Är riskerna för stora kan du minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag är avgörande för att fatta rätt beslut. Här får du praktiska kunskaper för att kunna värdera, hantera och minska brandrisker i din organisation. 
Start: 31 januari
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum

Februari

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Utbildningen Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 14 februari
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum

Brandskydd i Boverkets byggregler
Avsnitt 5 i Boverkets byggregler beskriver hur en byggnads brandskydd ska utformas. Denna utbildning ger dig kunskap om de centrala begreppen inom byggnadstekniskt brandskydd och beskriver kraven på bland annat utrymning, brandcellsindelning och skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Start: 22 februari
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 22 februari
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 23 februari
Längd: 3 dagar
Format: Distans/Klassrum

Mars

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 1 mars
Längd: 1 dag
Format: Distans

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Start: 8 mars
Längd: 1 dag
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 21 mars
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 22 mars
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 23 mars
Längd: 3 dagar
Format: Distans/Klassrum

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1
Utbildningen ger en grundläggande fördjupning i starkströmsföreskrifter, besiktningsmetodik för revisionsbesiktningens genomförande samt en administrativ organisations- och systemkännedom.
Start: 28 mars
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum

Fördjupning i organisatoriskt brandskydd
Här får du nödvändig kunskap och verktyg för att kunna planera, organisera och följa upp det organisatoriska brandskyddsarbetet i din egen organisation, från förebyggande insatser till krishantering och återgång till normalläge.
Start: 28 mars
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Start: 29 mars
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

April

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 5 april
Längd: 1 dag
Format: Klassrum

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 20 april
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Utbildningen Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 25 april
Längd: 5 dagar
Format: Distans + brandpraktik

Maj

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen. Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.
Start: 3 maj
Längd: 3 dagar
Format: Klassrum

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 3 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 4 maj
Längd: 3 dagar
Format: Distans/Klassrum 

Lås och utrymningsvägar
Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.
Start: 10 maj
Längd: 1 dag
Format: Klassrum

Brandkonferensen 2022 Konferens
Start: 11 maj
Längd: 2 dagar
Format: Gävle


Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Start: 12 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 18 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. Den här utbildningen är förlagd i processmiljö och ger därför också en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö. Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.
Start: 18 maj
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 2
Utbildningen ger en grundläggande fördjupning vid revisionsbesiktning av högspänningsanläggningar, maskininstallationer, explosionsfarliga miljöer samt inom området elmiljö. Efter genomförd utbildning har du erforderlig teoretisk utbildning för att erhålla auktorisation som besiktningsingenjör utan prövotid.
Start: 18 maj
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Utbildningen Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 30 maj
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum

Juni

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Start: 7 juni
Längd: 1 dag
Format: Klassrum

Se hela vårt utbud av utbildningar, konferenser och litteratur