/ Hotell Brandkonferensen

Hotell på Brandkonferensen 2018

Logi ingår inte i deltagaravgiften, men vi har reserverat ett antal hotellrum den 21−23 maj som du vid behov själv kan boka upp. Bokning sker i mån av plats hos respektive hotell.

Radisson Blu Waterfront Hotel

Enkelrum kostar 2.495 kr inkl. moms. För dubbelt bruk tillkommer 200 kr per natt. Bokning görs här. 

Ej bokade hotellrum släpps den 5 april 2019.

Scandic Continental

Enkelrum kostar 2390kr inkl. moms. Ring 08-51751700 eller boka på webben och uppge bokningskod BSVE210519, namn, datum för boende och kreditkortsuppgifter. Vid fakturering behövs även adress, organisationsnummer och eventuell referens. Observera att fakturering endast är möjlig om du har ett avtal med Scandic.

Ej bokade hotellrum släpps den 1 april 2019.

Scandic Grand Central

Enkelrum kostar 2.240 kr inkl. moms. Ring 08-512 520 00 eller boka på webben och uppge bokningskod BBRA210516, namn, datum för boende och kreditkortsuppgifter. Vid fakturering behövs även adress, organisationsnummer och eventuell referens. Observera att fakturering endast är möjlig om du har ett avtal med Scandic.

Ej bokade hotellrum släpps den 2 april 2019.