/ 2016

Skadeplats 2016

Föreläsningar

Den mänskliga faktorn
Joel Péclard, Räddningstjänsten Dala Mitt

Hur påverkar numrären metodvalen och förmågan
Jon Moln Teike, Räddningstjänsten Kiruna/MSB och Peter Wendel, Lomma/Staffanstorps Räddningstjänst

Miljön, så värd att bevara men svår att skydda
Nina Wennström, Ramböll
Ola Folkesson, Räddningstjänsten Storgöteborg

Erfarenhets­ återföring från Eksjöbranden ur tre perspektiv
Micael Carlsson, Räddningstjänsten Eksjö
Jörgen Lindblom, Räddningstjänsten Eksjö
Anna, Henningsson, Nerikes brandkår

Lärande från och för arbetsmiljöarbetet på skadeplats
Johan Sanne, IVL Svenska Miljö- institutet och Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköping

Förmågan till att läsa nya byggnadskonstruktioner
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

Aktuella nyheter och omvärlden
PO Malmquist, Utkiken

Seminarier

Brand i solcellsanläggningar
Ulrika Lindmark, Räddningstjänsten Syd

Hantering av släckvatten, utsläpp och översvämning
Achim Richarz, Saveco AB
Mats Bergmark, Räddningstjänsten Medelpad

Förmågesbeskrivning till första och fortsatta åtgärder vid olyckor med farliga ämnen
Leif Hylander, Räddningstjänsten Perstorp och Peter Englund, Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Ändrade regler för höga hus ställer nya krav på räddningstjänsten
Henrik Greiff, Räddningstjänsten Syd och Sebastian Thun, MSB

Förmågan till brandsläckning i stora volymer
Lars Ågerstrand, Räddningstjänsten Värnamo och Mauri Sköld, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Förmågan till restvärderäddning
Anna Henningsson, Nerikes brandkår

Brandgasventilering, ett hjälpmedel eller en risk
Lars-Göran Bengtsson, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Lasse Nelson, MSB

Stärka deltidsverksamhetens operativa förmåga
Kenneth Hermansson, Räddningstjänsten Jönköping

Realistiska övnings- och utbildningsanordningar vid brand i byggnad
Stefan Haggö, MSB

Framtidens skadeplats
Sofie Pilemalm, Linköpings universitet

Från grupparbete till individuellt ansvar
Andreas Hoff, Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen