/ 2015

Skadeplats 2015

Föreläsningar

Att genomföra revolutionerande förändringar i en konservativ bransch
Mats Rosander
 
Moderna risker i räddningspersonalens vardag
Samuel Nyström, Räddningstjänsten Jönköping
 
CERN tur och retur – utländska räddningstjänsters utveckling och vår egen
Björn Vigström, Södertörns brandförsvarsförbund
 
Erfarenhetsåterföring från insats – bomben i regeringskvarteren i Oslo
Bjørn Arnesen, Oslo kommune Brann- og redningsetaten
 
Insats i undermarksanläggningar – vilka problem ställs vi inför?
Mia Kumm, SP/Mälardalens högskola och Anders Palm, Storstockholms brandförsvar
 
Krisstöd på skadeplatsen
Sara Hedrenius, Röda Korset
 
Framtiden har en lång historia
Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet
 
Aktuella händelser och omvärlden
PO Malmqvist, Utkiken

Seminarier

Sjukvårdsaspekter på losstagning av svårt fastklämda människor
Karin Hugelius, Örebro universitet