/ 2013

Skadeplats 2013

Presentation: Konstruktionsbränder – vad har hänt sedan förra konferensen?
Lasse Nelson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Erik Elvermark, Rtj Norrtälje

Presentation: Vågar vi anta de utmaningar som räddningstjänsten ställs inför?
PM: Vågar vi anta de utmaningar som räddningstjänsten ställs inför?
Conny Söderberg, Leif Jirebeck och Mickael Ivanov, Storstockholms brandförsvar

Presentation: Brandgasventilation – ingen patentlösning
Stefan Svensson, avdelningen för brandteknik och riskhantering vid Lunds Universitet

Presentation: Utryckningskörning – när, var, hur?
PM: Utryckningskörning – när, var, hur?
Per-Olof Engholm, Rtj Dala Mitt och Göran Björn, Rtj Storgöteborg

Presentation: SM i losstagning
Peter Wallin, Rtj Falkenberg

PM: Vattenlivräddning
Mats Kostmann, Rtj Östra Götaland

Presentation: Hur ska vi i räddningstjänsten hantera fordon med alternativa drivmedel inblandade i trafikolyckor?
PM: Hur ska vi i räddningstjänsten hantera fordon med alternativa drivmedel inblandade i trafikolyckor?
Göran Valentin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Presentation: Vad vet vi om cancerriskerna i räddningstjänsten?
PM: Vad vet vi om cancerriskerna i räddningstjänsten?
Anders Cederberg, Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Presentation: Masskrocken på Tranarpsbron
PM: Masskrocken på Tranarpsbron
Jonas Hellsten, Helsingborgs brandförsvar

Presentation: Hur hanterar räddningstjänsten motorsågar?
PM: Hur hanterar räddningstjänsten motorsågar?
Ola Isaksson och Jörgen Tolf, Rtj Karlstadsregionen

Presentation: Öva bättre – börja kvalitetssäkra
PM: Öva bättre – börja kvalitetssäkra
Lars Ågerstrand, Firegear

PM: Blir det som du vill eller blir det som det blir?
Johan Keijser, Medelpads räddningstjänstförbund

Presentation: Brandutsatta acetylenflaskor – varför gör inte Sverige som man har gjort i Storbritannien?
PM: Brandutsatta acetylengasflaskor – varför gör inte Sverige som man har gjort i Storbritannien?
Ove Brunnström och Helena Nässlander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Presentation: Lärande efter insats
Presentation: Hjälmkamera
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap