/ Covid-19: Anpassningar i våra utbildningar

Vi anpassar våra utbildningar efter gällande rekommendationer

Välkommen att lära dig om brandsäkerhet hos oss! Den pågående coronapandemin fortsätter att ställa höga krav på flexibilitet gällande våra utbildningar, konferenser och seminarier. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och gör vårt bästa för att minska smittspridningen av covid-19.

Som ett led i detta arbete genomför vi inga klassrumsutbildningar under första halvåret av 2021. För oss är det av högsta prioritet att deltagare, föreläsare och medarbetare känner sig trygga och vi skjuter därför på de fysiska utbildningarna till längre fram. I stället satsar vi på att hålla så många av våra utbildningar som möjligt på distans. Vi anpassar utbildningarna efter rådande läge och jobbar aktivt med att omsätta teoretisk kunskap i gruppövningar och främja interaktivitet.

Vårens distansutbildningar

Utbildningar på distans

Vi har ett stort utbud av distansutbildningar. Med kvalitet i fokus har vi anpassat innehåll och pedagogik till ett distansformat. Resultatet av våra kursutvärderingar visar på höga betyg samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka på våra distansutbildningar.

För dig som utbildningsdeltagare

  • Distansutbildningar genomförs enligt plan.
  • Klassrumsutbildningar som var planerade att genomföras under första halvåret 2021 kommer inte att genomföras på plats. Utbildningarna kommer att skjutas upp till senare tillfälle eller genomföras på distans. Läs mer på sidan för respektive utbildning.
  • vi genomför inte några praktiska övningsdagar i nuläget.
  • Vill du gå en utbildning anmäler du dig som vanligt via utbildningens anmälningssida i vår webbutik.
  • Vid inställda utbildningar, om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på din inbokade utbildning har du möjlighet att boka om dig till ett annat tillfälle under 2021 eller låta en kollega gå i ditt ställe.

Har du frågor? Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se

Utbildningar hos lokala brandskyddsföreningar

Ska du gå en utbildning som anordnas av en lokal brandskyddsförening ber vi dig kontakta respektive arrangör. Notera vilka lokala allmänna råd för covid-19 som gäller för just ditt område.  

För dig som föreläsare

Med anledning av regeringens skärpta restriktioner som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster samt de skärpta restriktionerna i Region Stockholm avseende kontorsmiljö uppmanar vi våra medarbetare och besökare att bära munskydd på kontoret. Vid föreläsning eller distansundervisning kan skyddet tas av tillfälligt.

Antalet personer som får vistas i samma lokal bör vara så få som möjligt och kollektivt resande bör undvikas. Om möjligt bör distansundervisning ske från annan ort eller lokal för att minska risken för smittspridning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

För oss på Brandskyddsföreningen är säkerhet och hälsa för våra besökare och medarbetare av högsta prioritet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inför varje eventuell kommande klassrumsutbildning eller fysisk konferens att genomföra en riskbedömning och vidta riskreducerande åtgärder. Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning.

Tillsammans bromsar vi smittan genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer.

 

Information uppdaterad: 2021-04-20