/ Coronaviruset

Coronaviruset: deltagarinformation

För oss på Brandskyddsföreningen är säkerhet och hälsa för besökare och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och UD kring covid-19.

Efter att Folkhälsomyndigheten den 16 mars meddelade att vi har en samhällspridning i Sverige, framför allt i Stockholmsområdet, har vi beslutat att ställa in alla lärarledda utbildningar mellan den 17 mars och 17 april som hålls av Brandskyddsföreningen SverigeSka du gå en utbildning som anordnas av en lokal brandskyddsförening ber vid dig kontakta respektive arrangör. 

Tematräff – brandskydd inom industri kommer, som tidigare meddelats, att flyttas till 9-10 november. Brandkonferensen den 27-28 maj flyttas till den 10-11 november. 

Det är ett tråkigt men nödvändigt beslut som vi tagit med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den osäkerhet som nu råder. Vi beklagar de olägenheter som detta medför för dig som deltagare. 

För dig som kursdeltagare 

Alla lärarledda kurser mellan den 17 mars och 17 april ställs in. Är du anmäld till en utbildning under perioden kommer du att få boka om dig till ett senare kurstillfälle under året. Har du frågor och/eller behöver hjälp med ombokning, kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se 

För utbildningar efter den 17 april gäller följande: 

  • Vi följer utvecklingen noga och återkommer med mer information kring lärarledda utbildningar på plats i våra lokaler. 

  • Vi kommer ha ambitionen att webbsända ett flertal av våra utbildningar. 

  • Vid inställda utbildningar, om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på din inbokade utbildning har du möjlighet att boka om dig till ett annat tillfälle senare under året eller låta en kollega gå i ditt ställe. 

Vi kommer att kontakta alla våra kursdeltagare via mejl vid förändringar. 

För dig som deltagare vid konferenser och seminarier  

För dig som är anmäld till Tematräff – brandskydd inom industri  

Tematräff – brandskydd inom industri flyttas till 9-10 november. 

För dig som är anmäld till Brandkonferensen   

Brandkonferensen den 27-28 maj flyttas till den 10-11 november.  

  • Om du har bokat hotell ber vi dig att kontakta hotellet på egen hand.   

Webbsändning av Brandkonferensen   

För att göra det möjligt att delta på distans kommer vi att webbsända Brandkonferensen via livelänk. Information om hur du anmäler dig för att delta på distans kommer att läggas upp på Brandkonferensens anmälningssida inom kort. 

Har du frågor? Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se så hjälper vi dig.  

För dig som rest i drabbade länder 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget finns det ingen uppmaning från Folkhälsomyndigheten att vidta åtgärder om man känner sig frisk efter en resa i drabbade länder. 

Vi följer utvecklingen kring covid-19 och kommer att vid behov uppdatera vår information och våra riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten ger följande allmänna riktlinjer, vilka vi uppmanar att följa, för att undvika smitta: 

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. 

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 

 

Information uppdaterad: 2020-03-25