/ Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

Begreppet brandskyddsansvarig används inom olika branscher och verksamheter. Vi kan hjälpa dig så att du får rätt kompetens för ditt uppdrag.

Det finns många faktorer som påverkar vad det innebär att vara brandskyddsansvarig i just din organisation.

  • Vilken typ av verksamhet är du aktiv inom?
  • Hanteras brandfarliga varor?
  • Finns personer med särskilda behov?
  • Hur många personer ingår i ansvarsområdet?
  • Hur är lokalerna utformade?
  • Vad har du för erfarenheter och kunskaper?

CFPA, ett nätverk som består av brandskyddsföreningar från de flesta länder i Europa, har tagit fram rekommendationer kring vilken kompetens som behövs inom brandskydd. Ta del av deras rekommendationer.

Till höger hittar du länkar till utbildningar och produkter som kan vara lämpliga för dig som brandskyddsansvarig.