/ "Behovet av kunskap inom byggnadstekniskt brandskydd i BBR är stort”

"Behovet av kunskap inom byggnadstekniskt brandskydd i BBR är stort”

Ville Bexander, brandingenjör och lärare på utbildningen ”Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR”, berättar om utbildningen.

Vad är egentligen Brandskyddsprojektering? 

– Brandskyddsprojektering är ett av flera projekteringsområden, såsom el, VVS, grund och arkitektur när man projekterar byggnader. En bra brandprojektering är när man får ett bra brandskydd integrerat i byggnaden, det vill säga att brandskyddet inte märks förrän det behövs, det vill säga när det brinner. 

Berätta om utbildningen. 

– Utbildningen har bedrivits i många år och innehåller avsnitt 5 i Boverkets byggregler, BBR. Den är tre dagar lång.  

– Vi har arbetat mycket med att få till ett bra innehåll med en pedagogik som gynnar lärandet. Utbildningen är en kombination av teori och tillämpning där teori-passen utgår från kapitelindelningen om brandskydd i BBR. Tillämpning sker genom diskussioner samt övnings- och gruppuppgifter. Schemat är konstruerat så att vi kan fördjupa oss i vissa avsnitt som deltagarna vill veta mer om. 

Läs mer om "Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR" här

Hur ser behovet ut av denna utbildning? 

– Vi ser att behovet av kunskap inom byggnadstekniskt brandskydd i BBR är stort. Det är ett smalt ämne och beställare kan ha svårt att sätta sig in i alla delar av avsnittet. De sitter ofta i knät på brandkonsulterna utan att egentligen veta och förstå vilket brandskydd de beställer eller får. Många brandkonsulter är villiga att diskutera brandskydd med beställaren men då måste beställaren ha en viss grundnivå för att det ska bli givande. 

Vilka kan behöva gå utbildningen? 

– Brandskyddsansvariga, projektledare, räddningstjänstens tillsynsförrättare, bygghandläggare med flera. Egentligen alla som arbetar med BBR i sitt yrkesliv. Utbildningen är också ett grundkrav för att kunna certifiera sig till brandprojektör.

Varför tycker du att man ska gå den? 

– Grunden i allt brandskydd är det byggnadstekniska brandskyddet, det vill säga det skydd som är inbyggt i husen. För att effektivt kunna förvalta brandskyddet, genom systematiskt brandskyddsarbete, måste man känna till de byggnadstekniska lösningarna och varför de finns där. Alla verksamheter kommer också någon gång att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Brandskyddsansvariga i dessa verksamheter kommer att behöva ha en beställarkompetens för att brandskyddet ska bli som man vill ha det. Ett mål med utbildningen är att man ska kunna ha en professionell diskussion med brandkonsulter.

Krävs det några förkunskaper för deltagarna? 

– Deltagarna bör ha en viss vana av att arbeta med BBR, det är dock inget krav. Innan utbildningen rekommenderar vi också att man går Boverkets webbutbildning om brandskydd i BBR.

Vilka 5 saker tycker du är bäst inom byggnadstekniskt brandskydd? 

– 1. Sprinklersystem ger möjlighet till innovativa och fantastiska byggnader med bibehållet utmärkt brandskydd. 

2. Brandceller fördröjer brandspridning i byggnader så att alla hinner utrymma och räddningstjänsten kan begränsa brandskadorna. 

3. Utrymningsvägar är säkra utrymmen, såsom korridorer och trapphus i byggnader, som möjliggör en säker och trygg utrymning. 

4. Brandvägg är robusta väggkonstruktioner som förmodligen har förhindrat många stadsbränder. 

5. Brandlarm och brandvarnare ger en tidig upptäckt och av brand vilket möjliggör en tidig insats och tid till utrymning.

– Och till sist en bubblare: Utrymningshissar ger möjlighet till snabb och säker utrymning från höga byggnader eller djupa undermarksanläggningar, även för personer med funktionsnedsättningar. 

Läs mer om utbildningen


Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-06-29