/ I husvagnen

Brandsäker husvagnssemester

Ingen sommar utan camping! Dessvärre orsakar gasol i husvagnar flera olyckor varje år. Om du ser över och kontrollerar din gasolutrustning regelbundet undviker du brand och explosion.

Vilka är riskerna?

  • Den farligaste risken är inte brand utan koloxidläckor.
  • Gasol är tyngre än luft och kan bli kvar på låga punkter och där ha brännbar koncentration och antändas.

Vad är orsakerna?

  • Husvagnen är felaktigt byggd. Fel saker har installerats i husvagnen, eller rätt saker på ett felaktigt sätt, till exempel ett gasoldrivet kylskåp där förbränningsgaserna går in i husvagnen istället för ut.
  • Husvagnen är rätt byggd, men vagnen och utrustningen är gamla och förslitna. Detta ökar koloxidbildningen vid förbränningen.

Allmänt om utrustningen

  • Se till att din utrustning är utformad, installerad och underhållen så att fara för brand och explosion inte uppstår vid normal användning.
  • Kontrollera att utrustningen är installerad så att den inte skadas eller lossnar när du kör.
  • Läs bruksanvisningen med instruktioner om hur du ska hantera och åtgärda flaskbyte, påfyllning, läckage med mera. Bruksanvisningen ska finnas med på resan i husvagnen.

I vårt informationsblad här bredvid kan du läsa fler goda råd för husvagnar.