/ Säkra hemmet / Grillning

Grilla brandsäkert

Sommar, sol och grillning hör ihop. Här finns tips på hur du kan grilla brandsäkert.

Här är några råd när du ska grilla:

  •  Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud.
  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
  • Om det börjar brinna /en brand bryter ut?, ring 112 och larma räddningstjänsten.

I vårt informationsblad här bredvid kan du läsa mer om vad som gäller för grillning på balkong eller tomt samt vad du bör tänka på när du grillar ute i naturen. Dessutom finner du information och tips gällande grillning med träkolsgrill, engångsgrill och gasolgrill. Här finns också tips på vad du själv kan göra om elden mot förmodan skulle sprida sig.