/ Försäkringsbolag / Filmklipp från Försäkringsbolagsdagen 2021

Försäkringsbolagsdagen 2021

Den 9 november  2021 genomförde vi Försäkringsbolagsdagen. Där fick deltagarna ta del av erfarenheter från den akuta fasen av skadehanteringen. De fick också ta del av berättelser från en bredd av olika områden som rör verksamheten Restvärderäddning (RVR), samt nyheter inom skadeområdet och vad som är på gång inom RVR.

I samband med konferensen berättade restvärdeledare om lärdomar de samlat på sig under åren inom olika områden.

Se delar av Försäkringsbolagsdagen nedan.

Kristoffer Wahter är restvärdeledare och områdesansvarig för explosionsskador på RVR. Här berättar han om RVR-arbete i samband med explosionsskador i allmänhet och händelsen i Göteborg i synnerhet.

Robert Nilsson, restvärdeledare, redogör om erfarenheter från de omfattande skyfallsskadorna med efterföljande översvämningar från maj i år i Stockholmsområdet och från Gävle i augusti.

Morgan Palmquist, miljörestvärdeledare, berättar varför en miljörestvärdeledare behövs vid skador och hur samverkan till uppdragsgivare kan utvecklas.