Heta Arbeten

Ubildningens mål är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid Heta Arbeten samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud. Exempel på Heta Arbeten är svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning och takarbete.

Innehåll:

  • Risker
  • Brandförlopp
  • Gasflaskor
  • Skydd
  • Försäkringsvillkor
  • Släckmateriel
  • Ansvar
  • Studier av olika fall.


Efter genomförd utbildning utfärdas ett certifikat som gäller i 5 år.