Anläggningsskötare sprinkler

Målsättning

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Ämnesområden

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 120:7/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Komponenter, vattenkällor, systemtyper
  • Dimensionering, riskklassificering
  • Underhåll, service, provning, besiktning
  • Vanliga fel på anläggning
  • Anläggningsskötarens arbete

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:7, bilaga 120-06.

Målgrupp

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Pris

5100 SEK/pers.
Medlem: 4590 SEK/pers.