Om oss – Brandskyddsföreningen Uppsala län

Brandskyddsföreningen Uppsala län äger tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Västmanland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland ett utbildningsaktiebolag, Mitt Utbildning AB. Mitt Utbildning AB ska genom effektiv administration driva brandskyddsutbildning i de fem länen.

Bolagets överskott fördelas till ägarna, det vill säga de fem ideella brandskyddsföreningarna, som använder pengarna till att sprida brandskyddsbudskap.