Om oss – Brandskyddsföreningen Stockholm

Brandskyddsföreningen Stockholm är en medlemsförening med uppgift att inom Stockholms län verka för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.

Föreningen bedriver och organiserar sin verksamhet i länet tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige och länets räddningstjänster.
Vår uppgift består i att genomföra rådgivning, information , utbildningar, övningar och andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag, myndigheter och föreningens medlemmar.
Verksamheten finansieras i huvudsak av kursverksamhet, bidrag och medlemsintäkter.