Medlemskap

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening och ett kunskapscentrum för brandsäkerhet. I år firar vi 100 år.

Genom ett aktivt opinionsarbete och både förebyggande samt skadereducerande verksamhet arbetar vi för att öka brandsäkerheten i Sverige och minska samhällets skadekostnader. För oss går samhällsnytta och hållbar affärsverksamhet hand i hand. 

Genom våra 22 lokala föreningar finns vi representerade över hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att göra människors vardag brandsäker.

Från den 1 januari 2019 är medlemskapet kopplat till medlemmens organisationsnummer. Det innebär att ett medlemskap och en medlemsavgift omfattar alla arbetsställen med samma organisationsnummer inom en organisation. Alla arbetsställen blir också medlemmar och organisationen behöver bara betala en medlemsavgift. Rösträtten kan nyttjas av den som är firmatecknare för det organisationsnummer som betalar medlemsavgiften. Hur en firma (bolag, enskild eller förening) tecknas framgår av registreringsbevis eller årsstämmoprotokoll. 

Medlemsavgifter 2019

Företag betalar en medlemsavgift på 1 500 kr + en serviceavgift inklusive tidningen BrandSäkert på 560 kr* = 2 060 kr/kalenderår.

Stödjande medlemmar betalar endast en medlemsavgift på 630 kr/kalenderår**. Klicka här för att bli stödjande medlem.

Godtagen uppsägning av betalt medlemskap verkställs 1 januari kommande kalenderår.

Medlemsförmåner

Som medlem i Brandskyddsföreningen får du vårt digitala nyhetsbrev samt 10 procents rabatt på våra utbildningar och produkter.

Du får även en prenumeration på tidningen BrandSäkert. Den utkommer med sex nummer per år och innehåller artiklar och nyheter inom brandskydd- och brandsäkerhetsområdet – alltifrån reportage, nyheter, aktuella branschprofiler och ny forskning till trendspaningar, den senaste tekniken, spännande frågor och mycket mer.  

Medlemmar blir inbjudna till utbildningar och seminarier och ett medlemskap i Brandskyddsföreningen innebär också att du blir medlem i den lokala föreningen där du/ditt företag är hemmahörande med tillgång till din lokala förenings utbud av frukostseminarier, föreläsningar, träffar med mera. 

Klicka här för att bli medlem >


* = Avdragsgill kostnad

** = Enskild person kan också bli medlem i Brandskyddsföreningen. I medlemsavgiften ingår endast prenumeration på tidningen BrandSäkert. Inga rabatter på Brandskyddsföreningens utbildningar, rådgivningstjänster eller förlagsprodukter ges.