Egensotning

Kristianstads kommun genom räddningstjänsten har gett Brandskyddsföreningen Skåne i uppdrag att genomföra en utbildning för dem som ansökt om tillstånd att få sota själv.

Utbildningen är öppen för deltagare från andra kommuner, men kontakta först Räddningstjänsten i din kommun för att kontrollera om motsvarande bestämmelser gäller för din kommun.

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Ansökan

Läs mer om regler och ansökan på er kommuns hemsida.

Innehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning
     

Målsättning/syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att
sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Målgrupp 
De personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Boka utbildningen här