Brandskyddsutbildning

Företagsanpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, kontor, sjukvård, äldreomsorg, hotell med flera.

Syfte
Deltagarna ges kunskaper enligt principen:

 • Brands uppkomst
 • Trygg utrymning
 • Hindra brandspridning
 • Underlätta släckning
   

Målgrupp
Industri – Kontor
Sjukvård– Äldre- och barnomsorg med flera

Innehåll

 • Brandorsaker  Brandrisker
 • Brands uppkomst – Brandförloppet
 • Släckmedel och släckverkan
 • Förebyggande åtgärder mot brand
 • Praktiska släckövningar

Innehållet anpassas efter kundens önskemål

Tid
4–8 timmar

Deltagare
Max 20 deltagare

Boka utbildningen här