/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Utbildning / Brandskydd på byggarbetsplats

Brandskydd på byggarbetsplats

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa. Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work". 

Mål 

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats. 

Ämnesområden 

Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser 
Riskidentifiering och riskbedömning 
Riskreducerande åtgärder
Dokumentation och uppföljning 

Avsedd för 

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser. 

Boka utbildningen här