Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bla har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats blivit mer omfattande.

En ständigt aktuell fråga är hur BBR förhåller sig till Lagen om skydd mot olyckor. Kan tex räddningstjänsten vid tillsyn kräva åtgärder enligt BBR? Andra viktiga frågor handlar om tekniska byten, utrymningsplatser, ytskiktsklasser och kontroller i byggprocessen.

Denna utbildning svarar på dessa frågor och omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd.

Mål

Efter utbildningen ska du ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Ämnesområden

Huvudfokus på utbildningen är kapitel 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR23. Angränsande lagar och regler berörs samt även en genomgång av grundläggande faktorer för brandförlopp och brandspridning.

Områden som berörs

  • Brandteori och brandförlopp
  • Byggnadsklasser, verksamhetsklasser och brandtekniska begrepp
  • Möjlighet till utrymning vid brand
  • Skydd mot brand och brandgasspridning inom och mellan byggnader
  • Möjlighet till räddningsinsatser

Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, exempel från verkligheten och dimensioneringsexempel. Enklare elevuppgifter förekommer.

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

Boka utbildningen här