/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Om oss / Skånsk Brandskyddsdag / Bonusföreläsning: Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Bonusföreläsning: Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Tillsammans med representanter för räddningstjänst driver MSB projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS).

Projektet startade för att samhället måste bli bättre på att hantera omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. Vi arbetar med att sätta på pränt en gemensam systemsyn, normer, förhållningssätt och principer, organisation och roller, ledningsprocesser och inte minst en gemensam nomenklatur. ELS förslag ”1.0” kommer att skickas på remiss i början av 2021 till bland annat kommunala räddningstjänstorganisationer.

Med Anders Ahlström, Handläggare MSB

Se filmen på Youtube