/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Om oss / Skånsk brandskyddsdag 2016

Skånsk brandskyddsdag 2016

Individanpassat brandskydd – ett sätt att minska dödsbränderna? Skumvätskors negativa miljöeffekter – dags att använda andra släckmetoder? Det är två frågeställningar som diskuterades på Skånsk brandskyddsdag.

Tack alla 41 utställare, 274 deltagare och 5 rådiga ingripare som bidrog till en fin konferensdag på MSB:s verksamhetsställe i Revinge den 15 september. Nu påbörjar vi utvärderingen av dagen och vi ser gärna at ni så snart som möjligt fyller i den utvärderingsenkät som redan har skickats till er. Desto fler svar och synpunkter som kommer in desto bättre kan vi göra konferensen så att den passar just dig.

Tack för förra året och välkomna till Skånsk brandskyddsdag den 14 september 2017! Program kommer att skickas ut runt midsommar.

/Per Björkman, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Skåne 

Ta del av föreläsarnas presentationer här:

Bostadsbränder och socioekonomiska förhållanden
Per-Olof Hallin, Malmö högskola

Kan man ha kanelbullens dag… – en studie om individanpassat brandskydd
Morgan Jönsson, Karlstads universitet/MSB

Den politiska processen för Individanpassat brandskydd
Mari Hultgren, Direktionen/RTÖG

Individanpassat brandskydd – hur gör man?
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

Skumvätskors negativa miljöeffekter  – dags att använda andra släckmetoder?
Folder om brandskum
Bo Andersson, MSB

Skumvätskors negativa miljöeffekter –  dags att ansvända andra släckmetoder?
Anna Kärrman, Örebro Universitet