/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Om oss / Skånsk brandskyddsdag 2016

Skånsk brandskyddsdag 2016

Individanpassat brandskydd – ett sätt att minska dödsbränderna? Skumvätskors negativa miljöeffekter – dags att använda andra släckmetoder? Det är två frågeställningar som diskuterades på Skånsk brandskyddsdag.

Tack alla 41 utställare, 274 deltagare och 5 rådiga ingripare som bidrog till en fin konferensdag på MSB:s verksamhetsställe i Revinge den 15 september. Nu påbörjar vi utvärderingen av dagen och vi ser gärna at ni så snart som möjligt fyller i den utvärderingsenkät som redan har skickats till er. Desto fler svar och synpunkter som kommer in desto bättre kan vi göra konferensen så att den passar just dig. Tack för i år och välkomna till Skånsk brandskyddsdag 2017!
/Per Björkman, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Skåne 

Ta del av föreläsarnas presentationer här:

Bostadsbränder och socioekonomiska förhållanden
Per-Olof Hallin, Malmö högskola

Kan man ha kanelbullens dag… – en studie om individanpassat brandskydd
Morgan Jönsson, Karlstads universitet/MSB

Den politiska processen för Individanpassat brandskydd
Mari Hultgren, Direktionen/RTÖG

Individanpassat brandskydd – hur gör man?
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

Skumvätskors negativa miljöeffekter  – dags att använda andra släckmetoder?
Folder om brandskum
Bo Andersson, MSB

Skumvätskors negativa miljöeffekter –  dags att ansvända andra släckmetoder?
Anna Kärrman, Örebro Universitet