Hjälp på väg

Personal som arbetar på eller kring vägen bör genomgå utbildningen "Hjälp på väg". Kursen är på en dag och efter genomförd utbildning får kursdeltagarna certifikat och diplom som ett bevis på genomförd utbildning.

Målsättning

Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge Första hjälpen samt släcka bränder på en olycksplats.
 

Innehåll

  • Grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning), samt hanterande av ett luftvägsstopp.
  • Förståelse kring arbetssättet enligt LABC.
  • Kunskap om grundläggande behandling av olika olycksfall och sjukdomstillstånd.
  • Brandkunskap, brandrisker i trafiken, bedöma läget och initiala åtgärder.
  • Handhavande av handbrandsläckare.
  • Praktisk tillämpningsövning i realistisk miljö.
 

Målgrupp

Alla anställda samt alla entreprenörer som har vägen som sin arbetsplats