Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. Med utbildad personal förhindrar ni att olyckor inträffar. På anläggningar eller företag där man hanterar större mängder brandfarlig vara eller där det sker yrkesmässig hantering, krävs det enligt lag att man har en eller flera utbildade Föreståndare brandfarlig vara.

Målsättning

Kursen ger dig kunskaper om ansvar, skyldigheter och risker med brandfarlig vara så att du kan verka som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamheter som skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

Innehåll

 • Regelverk
 • Definitioner
 • Nulägesinventering
 • Tillstånd
 • Risker
 • Hantering av brandfarliga varor
 • Att vara föreståndare
 • Tillsyn
 • Praktiska moment
   

Målgrupp

Kursen är riktad till dig som hanterar brandfarlig vara inom varuhus, industri, hotell, skolor m fl