Anläggningsskötare Brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Hos er ska det finnas minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen och som har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Utbildning är en färskvara, och bör därför förnyas med jämna mellanrum.

Målsättning

Du ska efter utbildningen förstå syftet med automatiska brandlarm. Du ska även ha kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll.

Kursinnehåll

  • Brandlarm, kontrolljournal
  • Dekteringsprinciper
  • Anläggningstyper
  • Vad säger försäkringsbolagen?
  • Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
  • Undvik onödiga larm
  • Checklista för anläggningsskötare
  • Larmorganisation
  • Praktik 

Målgrupp

Ansvariga för automatlarm