Sjöfart Norrbotten

Alla våra utbildningar är uppdaterade enligt STCW-Manila och godkända av Transportstyrelsen.

Grundläggande säkerhetsutbildning – Basic safety

Utbildning i enlighet med STCW Manila TSFS 2013:47, bilaga 12 (motsvarar STCW-koden sektion A-VI/1.2)

Basic safety – fortbildningskurs

Basic Training, revalidation *STCW
A-VI/1-1 - STCW
A-VI/1-4 TSFS
2013:47, bilaga 13

Kombi – Basic Safety & Advanced Fire Fighting – Fortbildning

Basic Training, revalidation *STCW
A-VI/1-1 - STCW
A-VI/1-4 TSFS
2013:47, bilaga 13

Avancerad brandbekämpning*
STCW Regel VI/3
TSFS 2013:47, bilaga 14

Läs mer här och anmäl dig