/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Norrbotten / Utbildning / Brandskyddskontrollant Norrbotten

Brandskyddskontrollant Norrbotten

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska den som äger eller använder en fastighet arbeta systematiskt med sitt brandskydd avseende teknik, människa, organisation.

Målgrupp

Du som har i uppgift att utföra kontroller av brandskyddet på objekt/objekten, kan tillika vara skyddsombud.  

Utbildningens längd

Utbildningen är på cirka 6 timmar.

Innehåll

Handbok med steg för steg-information och mallar så att du snabbt kommer igång med arbetet. Efter genomförd utbildning ska du ha fått kunskaper som du behöver för att kunna arbeta som brandskyddskontrollant. Utbildningen innefattar grundläggande brandkunskap med praktik, bakgrund till systematiskt brandskyddsarbete, identifiera möjliga brandrisker, kontrollera och dokumentera de brandtekniska brandskyddet, och vidta/föreslå åtgärder för att hindra uppkomst av brand.