Bli medlem

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Vi är en opartisk opinionsbildare som utvecklar och sprider kunskap om ett bra brandskydd.

Rikstäckande organisation med lokal närvaro

Som opartisk opinionsbildare utvecklar och sprider Brandskyddsföreningen kunskap om brandskydd. Tillsammans med våra 22 regionala föreningar är vi en rikstäckande organisation som håller utbildningar och driver informationskampanjer inom brandskydd för olika målgrupper och intressenter över hela landet. 

Som medlem i Brandskyddsföreningen stödjer du oss i vårt arbete för ett brandsäkrare Sverige.

Medlemsavgifter
Företag betalar idag en medlemsavgift på 420 kr + en avdragbar serviceavgift på 950 kr* = 1 370 kr/år.

Stödjande medlemmar betalar endast en medlemsavgift på 420 kr/år

Nya medlemsförmåner
Just nu pågår ett arbete med att förändra medlemskapet i Brandskyddsföreningen. Vi kommer att utöka antalet medlemsförmåner och låta medlemsavgiften vara låg och enhetlig för alla medlemmar. Förutom dagens medlemsförmåner, såsom prenumeration på tidningen BrandSäkert (Brandskyddsföreningens tidning som utkommer med 7 nummer per år) samt digitala nyhetbrev, inbjudningar till olika utbildningar mm. så kommer det nya medlemskapet bland annat att innehålla:

  • Tillgång till annars låsta delar av webben
  • Personliga sidor på webben med innehåll genererat efter intresse
  • Tillgång till forskningsrapporter, statistik och analyser samt av normer och riktlinjer
  • Inbjudningar till seminarier, föreläsningar och konferenser
  • RSS-flöden med relevanta nyheter för just dig
  • Möjligheten att påverka Brandskyddsföreningen arbete genom att ingå i arbetsgrupper, referensgrupper, nätverk och projekt
  • Möjlighet att delat i medlemsträffar och nätverk för erfarenhetsutbyten
  • Slutet chatforum på webben, endast för medlemmar
  • Och mycket mer…

Förutom att hjälpa oss i vårt arbete kring brandskydd ska det vara enkelt och förmånligt att vara medlem hos oss!