Systematiskt brandskyddsarbete

Intern Brandskyddskontroll – IBK-metoden för ditt systematiska brandskyddsarbete. Brandskyddsföreningen har arbetat fram metoden och produkten som hjälper dig att ta kontroll över företagets rutiner att hantera brandskyddet. Med hjälp av Handboken IBK som ingår i utbildningen kan du steg för steg bygga upp och dokumentera ditt systematiska brandskyddsarbete.

Mål:
Efter utbildningen ska du ha fått de kunskaper du behöver för att kunna bygga upp och dokumentera ditt företags systematiska brandskyddarbete.

Målgrupp:
Personer med ansvar för brandskyddet, till exempel brandskyddsledare, chefer och personer som behöver vara engagerade i brandskyddsfrågor.

Innehåll:
Lagen om skydd mot olyckor, systematiskt brandskyddsarbete, de olika stegen i metoden Intern Brandskyddskontroll.

Tid:
4 timmar

Pris:

1.825 kr exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, kursintyg och fika.