Jönköpings län

Jönköpings län tillhör Småland och till viss del även Västergötland. I länet finns 13 kommuner.

Jönköpings län är ett av Skandinaviens mest industririka område. Cirka en fjärdedel av de sysselsatta arbetar inom tillverkningsindustrin, oftast i småföretag. Inom länet finns tiotusentals företag i alla storlekar. Jönköpings län har sedan länge utgjort hjärtat i Sveriges träindustri. I länet och dess närområden hittar man tre fjärdedelar av landets alla snickeriföretag, ledande trähustillverkare och möbelindustri – och mängder av sågverk.

Alla 13 kommuner ingår i Brandskyddsföreningen Jönköpings län och samarbetet med räddningstjänsten är stort. Tillsammans verkar vi för ett brandsäkrare Sverige.