/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Halland / Utbildning / Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för anställda inom en organisation/ett företag.

Målsättning

Målsättningen är att enkelt och övergripande visa vad du behöver tänka på och hur du ska agera om det börjar brinna.

Innehåll

  • Brandförloppet
  • Tidig upptäckt
  • Vad är eld?
  • Rädda, varna, larma, släck
  • Handhavande av brandsläckare
  • Hur släcker du en mindre brand
  • Att arbeta förebyggande
  • Praktisk övning

Målgrupp

Mindre företag eller enstaka deltagare från företag.

För mer information, kontakta oss på:
070-379 23 30 eller halland@brandskyddsforeningen.se.

Boka utbildningen här