/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Dalarna / Utbildning / Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Du får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

Mål

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete.

Ämnesområden

  • Policy, organisation och regler för brandskydd
  • Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  • Utbildningsplaner
  • Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

Avsedd för

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.