/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Dalarna / Om oss / Seminarium: Solcellsdjungeln, ett samtal om regelverk, lagar och kravställning

Seminarium: Solcellsdjungeln, ett samtal om regelverk, lagar och kravställning

Byggs det farliga solcellsanläggningar just nu i Dalarna? Vilka krav ställer olika myndigheter? Varför tolkar myndigheterna lagar och regelverk så olika? Vad innebär det att göra en säker räddningstjänstinsats vid brand? Den 3 oktober bjuder vi in till ett seminarium i ämnet.

Målsättningen med samtalsforumet är att deltagarna ska få insikt och kunskap i komplexiteten med olika intressenters kravställning på en solcellsanläggning. Vi delar tillsammans med oss av kunskap i ämnet och lyfter era frågor. Det blir allt fler lokala föreskrifter, goda-råd-blad och policys. Kan vi bana väg för en gemensam uppfattning?

Panel och föreläsare

Andreas Bertilsson, Brandskyddsföreningen Dalarna /ÅF
PerOla Malmquist, Brandingenjör, Utkiken
Tomas Bergkvist, Dalarnas försäkringsbolag
Räddningstjänst
Bygglovshandläggare

Tid och plats

3 oktober 2018 kl. 10–15 (inkl. fika och lunch)
Galaxen, Borlänge

Pris

350 kr per person inkl. ej avdragsgill moms

Avsedd för

Byggnadsnämnder, bygglovshandläggare, räddningstjänstpersonal, nätägare, försäkringsbolag, m.fl.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till verksamhetsledare Elisabeth Myregrund, info@lbfdalarna.se, 070-579 50 40, senast den 25:e september.