/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Blekinge / Om oss / Inbjudan: Brandskyddsföreningen Blekinges årsmöte/seminarium

Inbjudan: Brandskyddsföreningen Blekinges årsmöte/seminarium

Inbjudan till Brandskyddsföreningen Blekinges årsmöte/seminarium den 14 maj.

Datum och tid

14 maj kl. 09.30–12.00.

Plats

Kulturcentrum/Hörsalen, Karlshamnsvägen 4, Ronneby.

Seminarium

Att förebygga skogsbrand
Under 2018 inträffade 161 bränder i terrängen i Blekinge och torkan nådde nya extrema nivåer som vi inte sett tidigare. Genom samverkan och olika konkreta åtgärder kan bränder förhindras. Brandskyddsföreningen vill genom detta seminarium medverka till att vi står bättre rustade inför sommaren 2019.

God kunskap och medvetenhet hos de som bedriver verksamhet och de som vistas i skog och mark är det som på lång sikt ger bäst förutsättningar att komma tillrätta med dessa problem. Att stärka den enskildes kunskaper och medvetenhet om hur man förebygger risker för antändning i skog och mark och hur en eventuell antändning ska hanteras på ett klokt och säkert sätt är den mest effektiva och den minst ingripande metoden för att hantera risker med bränder i skog och mark.

Anmälan

Skicka mail till Mats.Svensson@raddning.com och ange namn på de som kommer.

För mer information kontakta Mats Svensson på telefon 0454-305127.